Đời Sống - Xã Hội

12 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ TP.HCM ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ

Tʀᴏɴɢ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ, TP.HCM xᴀ̉ʏ ʀᴀ 32 ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ 12 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ.

Nɢᴀ̀ʏ 14/10, Pʜᴏ̀ɴɢ CSGT đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ – đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴀ̆́ᴛ (PC08, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ, ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ̉ sᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ʟᴀ̂̃ɴ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ.

Tʜᴇᴏ PC08, ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 1/10 đᴇ̂́ɴ 7/10, TP.HCM xᴀ̉ʏ ʀᴀ 32 ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ 12 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ (ᴛᴀ̆ɴɢ 2 ᴠᴜ̣ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̆ɴɢ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʏ̀)

tai nan giao thong o TP.HCM anh 1
Một vụ tai nạn xảy ra trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, khiến 1 người chết. Ảnh: An Huy.

Tʀᴏɴɢ đᴏ́, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴅᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ 50%, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ 16%.

CSGT đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ʙɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ 3.757 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ɴᴏ̣̂ᴘ ᴋʜᴏ ʙᴀ̣ᴄ Nʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴏ̛ɴ 8 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ.

Tʀᴏɴɢ đᴏ́, 419 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ xᴇ ᴄʜᴀ̣ʏ ǫᴜᴀ́ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ; 377 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ xᴇ ᴅᴜ̛̀ɴɢ, đᴏ̂̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ; 571 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ xᴇ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. CSGT đᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ 9 ᴏ̂ᴛᴏ̂, 221 xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ́ɪ xᴇ 198 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ.

PC08 ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴅᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ TP.HCM.

Đᴇ̂̉ ᴋᴇ́ᴏ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, PC08 sᴇ̃ đᴀ̂̉ʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button