Cộng Đồng MạngSao

Nóɴɢ: Các Nghệ Sĩ Việt Được Lên Đầᴜ ʙáᴏ ʜàɴ Ǫᴜốᴄ: Vì Nguyên Nhân Gì ?

ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟷𝟶, ᴛờ ᴀsᴇᴀɴ ᴅᴀɪʟʏ ɴᴇᴡs ᴄủᴀ ʜàɴ ǫᴜốᴄ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề “ồɴ àᴏ” ǫᴜᴀɴʜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ʟᴏạᴛ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ.

ᴛɪêᴜ đề ᴄủᴀ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ồɴ àᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ.

Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ʟà ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ, ᴍᴄ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ᴠà ᴄᴀ sĩ Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ.

ʟùᴍ xùᴍ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴛờ ᴀsᴇᴀɴ ᴅᴀɪʟʏ ɴᴇᴡs ᴄủᴀ ʜàɴ ǫᴜốᴄ đăɴɢ ᴛảɪ, ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟷𝟶.

ᴛʀᴏɴɢ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄó ɴʜắᴄ đếɴ ᴠɪệᴄ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ʜᴀɪ ᴄᴀ sĩ Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ ᴠà ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà sẽ sớᴍ ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ᴍᴄ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ.

ᴛờ ɴàʏ ᴄũɴɢ đăɴɢ ᴛảɪ ʟờɪ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴘʜíᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛíɴ ᴅụɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sĩ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ để ʜỗ ᴛʀợ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄòɴ ɴʜắᴄ đếɴ ɴʜữɴɢ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠướɴɢ ồɴ àᴏ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ɢồᴍ ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ.

ᴛɪɴ sáɴɢ (𝟷𝟼/𝟷𝟶): ʟàᴍ đạɪ sứ ɴôɴɢ sảɴ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ɢầɴ 𝟷𝟸 ᴛỷ đồɴɢ

ʟàᴍ đạɪ sứ ʜìɴʜ ảɴʜ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴄᴀᴏ ʜơɴ sᴀᴏ ʜạɴɢ ᴀ ʜàɴ ǫᴜốᴄ; ʜᴀʀʀʏ ᴡɪɴᴋs ᴍᴜốɴ ʀờɪ ᴛᴏᴛᴛᴇɴʜᴀᴍ; sᴛᴇʀʟɪɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴍᴜốɴ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴍᴀɴ ᴄɪᴛʏ; ʟɪᴠᴇʀᴘᴏᴏʟ ᴛʜᴇᴏ đᴜổɪ ᴅᴇᴍʙᴇʟᴇ; ʙᴀʀᴄᴀ ʟậᴘ đɪềᴜ ᴋʜᴏảɴ ᴋỷ ʟụᴄ ᴠớɪ ᴘᴇᴅʀɪ.
ʟàᴍ đạɪ sứ ʜìɴʜ ảɴʜ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴄᴀᴏ ʜơɴ sᴀᴏ ʜạɴɢ ᴀ ʜàɴ ǫᴜốᴄ

ᴛừ ᴋʜɪ ɢắɴ ʙó ᴠớɪ ʙóɴɢ đá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ đã ᴄʜứɴɢ ᴛỏ đượᴄ ᴛàɪ ᴄầᴍ ǫᴜâɴ ᴠà ɢɪàɴʜ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ. ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ɢɪᴀ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ đượᴄ ʙɪếᴛ đếɴ ʀộɴɢ ʀãɪ ᴠà ᴄʜíɴʜ ôɴɢ ᴄũɴɢ ᴛʀở ɴêɴ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ở ǫᴜê ɴʜà.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ʜàɴ ǫᴜốᴄ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴅẫɴ ᴅắᴛ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢɪàɴʜ ɴɢôɪ á ǫᴜâɴ ᴠᴄᴋ ᴜ𝟸𝟹 ᴄʜâᴜ Á ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ đượᴄ ʙộ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ ᴠà ɴôɴɢ ᴛʜôɴ ʜàɴ ǫᴜốᴄ đề ɴɢʜị ʟàᴍ đạɪ sứ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟸/𝟸𝟶𝟷𝟾-𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟶. ᴛʀᴏɴɢ 𝟸 ɴăᴍ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ɴʜậɴ đượᴄ 𝟼𝟶𝟿 ᴛʀɪệᴜ ᴡᴏɴ (ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟷,𝟽 ᴛỷ đồɴɢ).

ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ đã ɢɪàɴʜ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠớɪ ʙóɴɢ đá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. Ảɴʜ: ʙ.Đ

ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ ᴍà ʙộ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜɪ ᴄʜᴏ ʜʟᴠ ᴛʀưởɴɢ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đượᴄ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʟà ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ʙộ, ɴɢàɴʜ ᴛʜᴜộᴄ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠà ǫᴜốᴄ ʜộɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴄó ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ sử ᴅụɴɢ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ʟàᴍ đạɪ sứ ʜìɴʜ ảɴʜ. ɴɢᴏàɪ ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ, ʙộ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ ᴠà ɴôɴɢ ᴛʜôɴ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴄũɴɢ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ɴɢʜệ sĩ ʜᴀ ʜᴀ ᴠà ʟᴇᴇ ᴋᴡᴀɴɢ-sᴏᴏ 𝟻𝟿𝟼 ᴛʀɪệᴜ ᴡᴏɴ (ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟷,𝟺 ᴛỷ đồɴɢ) ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟾/𝟸𝟶𝟷𝟻-𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟷𝟾.

ʜᴀʀʀʏ ᴡɪɴᴋs ᴍᴜốɴ ʀờɪ ᴛᴏᴛᴛᴇɴʜᴀᴍ

ᴛờ ᴛʜᴇ ᴀᴛʜʟᴇᴛɪᴄ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛɪềɴ ᴠệ 𝟸𝟻 ᴛᴜổɪ ᴍᴜốɴ ʀờɪ ᴋʜỏɪ sᴘᴜʀs ᴋʜɪ ᴋỳ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ᴛʜáɴɢ ɢɪêɴɢ ᴍở ᴄửᴀ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴘʜíᴀ ᴛᴏᴛᴛᴇɴʜᴀᴍ sẽ ᴋʜôɴɢ ʙáɴ ᴀɴʜ ᴍà ᴛʜᴀʏ ᴠàᴏ đó, ʜọ sẽ ᴄʜỉ ᴛạᴍ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴡɪɴᴋs ᴛʜᴇᴏ ᴅạɴɢ ʜợᴘ đồɴɢ ᴄʜᴏ ᴍượɴ.

sᴛᴇʀʟɪɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴍᴜốɴ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴍᴀɴ ᴄɪᴛʏ

“ɴếᴜ ᴄó ʟựᴀ ᴄʜọɴ đếɴ ɴơɪ ɴàᴏ đó để ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄơ ʜộɪ ᴛʜɪ đấᴜ ʜơɴ, ᴛôɪ sẽ để ɴɢỏ ᴋʜả ɴăɴɢ. ɴʜư ᴛôɪ đã ɴóɪ, ʙóɴɢ đá ʟà đɪềᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ᴛôɪ,” ʀᴀʜᴇᴇᴍ sᴛᴇʀʟɪɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ. ʜɪệɴ ᴛạɪ, sᴛᴇʀʟɪɴɢ ʀấᴛ íᴛ đượᴄ ʜʟᴠ ᴘᴇᴘ ɢᴜᴀʀᴅɪᴏʟᴀ ᴛʀọɴɢ ᴅụɴɢ ᴠà ᴠɪệᴄ ʀᴀ đɪ ʟà ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴋʜɪ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸 đã ᴄậɴ ᴋề.

sᴛᴇʀʟɪɴɢ sẵɴ sàɴɢ ʀờɪ ᴍᴀɴ ᴄɪᴛʏ. Ảɴʜ: sᴘᴏʀᴛ

ʟɪᴠᴇʀᴘᴏᴏʟ ᴛʜᴇᴏ đᴜổɪ ᴅᴇᴍʙᴇʟᴇ

ᴛờ ᴅᴀɪʟʏ ᴍᴀɪʟ ᴅẫɴ ɴɢᴜồɴ ᴛừ ᴍᴜɴᴅᴏ ᴅᴇᴘᴏʀᴛɪᴠᴏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ʟɪᴠᴇʀᴘᴏᴏʟ đã ᴋʜởɪ độɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ đàᴍ ᴘʜáɴ ᴄʜɪêᴜ ᴍộ ᴏᴜsᴍᴀɴᴇ ᴅᴇᴍʙᴇʟᴇ ᴠàᴏ ᴍùᴀ ʜè ᴛớɪ. ᴄầᴜ ᴛʜủ ɴɢườɪ ᴘʜáᴘ sẽ đáᴏ ʜạɴ ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ʙᴀʀᴄᴇʟᴏɴᴀ ᴋʜɪ ᴍùᴀ ɢɪảɪ 𝟸𝟶𝟸𝟷/𝟸𝟸 ᴋʜéᴘ ʟạɪ.

ʙᴀʀᴄᴀ ʟậᴘ đɪềᴜ ᴋʜᴏảɴ ᴋỷ ʟụᴄ ᴠớɪ ᴘᴇᴅʀɪ

ʙᴀʀᴄᴇʟᴏɴᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ɢɪᴀ ʜạɴ ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ᴘᴇᴅʀɪ ᴛớɪ ᴛʜáɴɢ 𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟼. Đáɴɢ ᴄʜú ý, ʙᴀʀᴄᴇʟᴏɴᴀ đíɴʜ ᴋèᴍ đɪềᴜ ᴋʜᴏảɴ ᴘʜá ᴠỡ ʜợᴘ đồɴɢ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴘᴇᴅʀɪ ʟêɴ ᴛớɪ 𝟷 ᴛỷ ᴇᴜʀᴏ. Đâʏ ʟà ᴍứᴄ ᴘʜá ᴠỡ ʜợᴘ đồɴɢ ᴋỷ ʟụᴄ.

ᴅù ᴄòɴ ᴛʀẻ ɴʜưɴɢ ᴘᴇᴅʀɪ đã ʟà ᴛʀụ ᴄộᴛ ᴄủᴀ ʙᴀʀᴄᴀ. Ảɴʜ: ᴇᴜʀᴏsᴘᴏʀᴛ

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/bao-han-quoc-de-cap-toi-on-ao-hoat-dong-tu-thien-cua-nghe-si-viet-20211016083952820.htm#dt_source=Home&dt_campaign=TTSK&dt_medium=9

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button